Online Course Registration

[Form id=”6″]


सबै कोर्ष सकेपछि विश्वको २०४ देशमा मान्यता प्राप्त सटिफ़िकेट पाउनु हुनेछ ! छिटो गर्नुहोस सिट सिमित भएकाले आफ्नो ठाउ सुनिस्चित गर्नुहोस ! यी कोर्षहरु गर्नकोलागि कम्प्युटर र इन्टरनेट अनिवार्य छ !

सोधपुसको लागि :

मोबाइल : नमस्ते (९८४३६०३६३५) , Ncell(९८१८७५१६३२)
इमेल : [email protected]

कोर्षको सुल्क:

S.N. Course Name Time Prices
1 Web Design Full Packages 300 Hours Rs.5,000
2 Graphic Design Full Packages 300 Hours Rs.5,000
3 Video Editing 300 Hours Rs.5,000
4 Ethical Hacking 400 Hours Rs. 10,000
5 WordPress Special 300 Hours Rs.5,000
6 Fundamental Packages 200 Hours Rs.2,500
7 Photoshop CC 2019 200 Hours Rs.4,000
8 PHP 300 Hours Rs.5,000
9 Animation 400 Hours Rs.15,000
10 Visual Studio 300 Hours Rs.10,000
11 Adsense Blogs 300 Hours Rs.6,000
12 YouTube Earning 150 Hours Rs.5,000
13 Online Marketing & Earning 400 Hours Rs.20,000
14 Facebook Earning 150 Hours Rs.4,000

सुल्क पठाउनको लागि :

1. बैक: नेपाल बैक लिमिटेड
खाता न. : 15301706740143000001
खातावालाको नाम : Deepak Gharti
2. Esewa ID : 9843603635 (Deepak Gharti)
3. IME Pay : 9818751632 (Deepak Gharti)
4. Parbhu Pay : 9843603635
5. Khalti : 9843603635
6. Payneer :
7. Paypal: